Contactați-ne

022 21 30 21 | 069 159 475 | 068 219 889
 

Produse de Asigurare

ASIGURĂRI AUTO

AORCA

Asigurare Obligatorie de Răspundere Civilă Auto prin care terții prejudiciați în urma accideuntului rutier sînt despăgubiți.

CARTE VERDE

Asigurare obligatorie pentru toți posesorii de autovehicule care se deplasează peste hotare, ce acoperă daunele provocate persoanelor terțe în urma unui accident de circulație (daune materiale sau vătamări corporale).

CASCO

Asigurare facultativă care protejează propriul vehicul de furt, incendiu, distrugere totala sau de eventuale daune pe care acesta le poate suferi, indiferent daca sînteți responsabil sau nu de producerea acestuia.

CMR

Asigurarea de răspundere civilă a transportatorilor și expeditorilor în protejarea intereselor sale patrimoniale și financiare ca urmare a transportării încărcăturilor.

ASIGURĂRI BUNURI

ASIGURAREA DE BUNURI

Asigurare cu caracter facultativ atât pentru persoane fizice cât și juridice (clădiri, edificii, construcții, bunuri casnice, diverse mașini și echipamente), care vă protejează de situații neplăcute care se pot întimpla oricând.

CARGO

Tip de asigurare menit sa ofere acoperire pentru transportul bunurilor, a mărfii în general. Acest tip de asigurare oferă acoperirea următoarelor tipuri de transport: maritim, terestru, aerian.

ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ GENERALĂ

Asigurare destinată persoanelor juridice cu orice formă de proprietate, inclusiv cu capital străin. Ajută la protejarea persoanei asigurate în cazul daunelor apărute ca urmare a unei erori sau neglijențe față de terțe persoane.

ASIGURĂRI MEDICALE

ASIGURARE MEDICALĂ DE STRĂINĂTATE (INCLUSIV COVID)

Asigurare facultativă care vă protejează pe timpul aflării în străinătate în cazuri neprevăzute cum ar fi traume sau îmbolnăviri subite.

ASIGURAREA DE ACCIDENTE

Asigurare facultativă de protejare a persoanelor, în cazul situațiilor neprevăzute legate de sănătate, în special traume, intervenții medicale sau pierderea capacității de muncă.

ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE PROFESIONALĂ

Răspunderea civilă contractuală ce-i revine Asiguratului ca urmare a faptelor, actelor de eroare sau omisiune datorate culpei în desfășurarea activității profesionale.

ASIGURAREA MEDICALĂ FACULTATIVĂ

Asigurare care despăgubește doar cheltuielile aferente asistenței medicale din țară. Pot avea statut de persoană asigurată salariații unei companii, în baza unui contract încheiat cu Asiguratorul.